Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 7/5/2021

VOV4.K’ho - Bộ Giáo dục mờ Đào tạo pà gĭt, kờp tus 11 jơ ngai 05 nhai 5, neh geh rơlao 631 rơbô nă kơnòm bơsram dan cih măt pơrlòng jơh bơsram cấp 3, tàm hơ̆ kơnòm bơsram dan cih măt lơh jơnau pơrlòng Khoa học xã hội geh uă ngan, mờ rơlao 53%. Jăt khà kờp bơh Cục atbồ bơta niam, gơwèt Bộ Giáo dục mờ Đào tạo yal, tàm khà rơlao 631 rơbô nă kơnòm bơsram dan cih măt pơrlòng jơh bơsram cấp 3 geh rơlao 21 rơbô nă kơnòm bơsram pơrlòng khăt gơboh.

Broă rơwah jơnau pơrlòng tơrgùm bal geh bơta ờ ndrờm bal, tàm hơ̆ geh rơlao 244 rơbô nă kơnòm bơsram dan cih măt pơrlòng Khoa học tự nhiên, geh rơlao 38%, rơlao 336 rơbô nă kơnòm bơsram dan cih măt pơrlòng Khoa học xã hội, geh rơlao 53%. Neh geh rơlao 504 rơbô nă kơnòm bơsram dan cih măt lơh jơnau pơrlòng Khoa học xã hội, geh rơlao 53%.

Neh geh rơlao 504 rơbô nă kơnòm bơsram dan cih măt sền sơwì rơwah, geh rơlao 79% khà kơnòm bơsram dan cih măt pơrlòng. Jăt kơrnoăt bơh Bộ Giáo dục mờ Đào tạo ai, jơh ngai 11 nhai 5 geh lơh gơs broă dan cih măt pơrlòng jơh bơsram cấp 3 mờ dan cih măt rơwah mŭt bơsram đại học mờ broă lơh tơn. Mìng is broă dan cih măt jăt jơnau kơ̆p kờñ mờ broă lơh tàm internet geh lơh tus 5 jơ mho ngai 16 nhai 5. Dơ̆ pơrlòng jơh bơsram cấp 3 nam 2021 kờp dŭ geh bơyai lơh bơh ngai 06 tus ngai 09 nhai 7.

Cau mblàng Ndong Brawl

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định