Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 6/7/2020

VOV4.K’ho- Chủ tịch Ủy ban Nhân dân càr, Kuang ătbồ Mpồl Kuang bàng Quốc hội càr Lâm Đồng đơng lam pơrjum mpồl bơyai lơh pơrjum dờng tàm pơrlòng kờ` gơboh dà lơgar càr Lâm Đồng dơ\ 6, tơngai bơh nam 2015- 2020 nàng bơyai bè ală broă lơh rcăng pơrjum dờng.

Pơrjum dờng tàm pơrlòng kờ` gơboh dà lơgar càr Lâm Đồng dơ\ VI geh lơh tàm bồ nhai 9 tus 

Tàm tơngai tus, mpồl bơyai lơh geh ai tơngai lơh pơrjum dờng tàm pơrlòng kờ` gơboh dà lơgar càr Lâm Đồng bal mờ tơngume “Tam klăc- Tàm pơrlòng- Ngac ngar- Bơceh pa- Bơtàu tơnguh- Kơ\ kơl jăp” kờp du\ geh lơh tàm bồ nhai 9 nam do bal mờ pơgăp 350 nă cau ala măt tus bal pơrjum.

Đơs tàm pơrjum, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân càr Lâm Đồng, Kuang ătbồ Mpồl bơyai lơh Pơrjum dờng tàm pơrlòng kờ` gơboh dà lơgar càr Lâm Đồng dơ\ 6, sồr ală anih pal rcăng lài tơngume jơnau yal tơrgùm kờp jơh jơnau yal geh lơh lơyah mơya wil tơl ală bơta, yal geh jơh ală cồng nha srơh tàm pơrlòng kờ` gơboh dà lơgar tàm tơngai lài mờ ală cau pơnrơ gơguh jak tàm ală broă nàng bơsram mờ rề ơnàng lơh uă tàm làng bol.

Cau mblàng Lơ Mu K’Yến

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định