Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 7/5/2021

VOV4.K’ho- Mho ngai 06/5, ông Đỗ Văn Chiến, Bí thư Đảng dà lơgar, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận dà lơgar Việt Nam, Phó Chủ tịch Mpồl duh broă tĕ khà dà lơgar lơh broă mờ càr Bà Rịa-Vũng Tàu bè broă lơh rcang tĕ khà Kuang bàng Quốc hội khoá 15 mờ Kuang bàng Hội đồng Nhân dân ală kấp tơngai lơh broă bơh nam 2021-2026.

Gùt càr Bà Rịa- Vũng Tàu neh crơng gơs 814 mpồl lơh broă tĕ khà tàm 814 tiah đùh sră. Tơnơ̆ pơrjum cribơyai dơ̆ 3, mat ngan ngồn cau tơlik mat tĕ khà Kuang bàng Quốc hội khoá 15 là 10 nă; 85 nă cau tơlik mat tĕ khà Kuang bàng Hội đồng Nhân dân càr; 430 nă cau tơlik mat tĕ khà Kuang bàng Hội đồng Nhân dân kấp kơnhoàl; 3 rơbô 468 nă cau tơlik mat tĕ khà Kuang bàng Hội đồng Nhân dân kấp xã.

Ồng Đỗ Văn Chiến đơs niam ngan broă lơh rcang tĕ khà bơh càr Bà Rịa -Vũng Tàu dê; mơkung tơngkah càr pal sền dờng màng tàm broă lơh sền gàr niam broă sền gàr bơta lơngap lơngai, rơndap tap sèng, bañ lời bơta lơi nisơna gơlik geh tàm ngai lài, tàm tŭ mờ tơnơ̆ tŭ tĕ khà.

Cau mblàng K’ Hạnh

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định