Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 14/5/2021

VOV4.K’ho - Drim òr (13/05), Mpồl kuang bàng sền gròi bơh Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Mpồl duh broă tĕ khà Dà lơgar geh Phó Chủ tịch lơgar, Phó Chủ tịch mpồl duh broă tĕ khà Dà lơgar mò Võ Thị Ánh Xuân lam bồ neh lơh broă mờ càr Dak Nông bè broă tĕ khà kuang bàng Quốc hội khoă 15 mờ kuang bàng HĐND ală cấp tơngai bơh nam 2021 tus 2026.

               Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Mpồl duh broă tĕ khà dà lơgar sền gròi broă rơcang tĕ khà tàm càr Dak Nông

Jơnau yal bơh Ủy ban tĕ khà càr Dak Nông pà gĭt, tĕ khà kuang bàng Quốc hội tàm càr, geh 2 mpồl mờ khà kuang bàng geh pồ là 6 nă. Tĕ khà HĐND cấp càr geh 14 mpồl mờ kuang bàng geh pồ là 52 nă, cấp kơnhoàl geh 78 mpồl tĕ khà mờ kuang bàng geh pồ là 272 nă, cấp xã geh 569 mpồl tĕ khà mờ kuang bàng geh pồ là 1 rơbô 779 nă.

Tàm dơ̆ lơh broă, Phó Chủ tịch lơgar, Phó Chủ tịch mpồl duh broă tĕ khà Dà lơgar mò Võ Thị Ánh Xuân sồr tơnkah nàng ngai tĕ khà geh bơyai lơh niam ờ do ờ dă tàm bơta kòp Covid-19 gơtờp gam kal ke, càr Dak Nông pal tơnguh broă gàr niam broă sền gàr bơta lơngăp lơngai, ờ do ờ dă mpồl bơtiàn mờ pal lơh jăt niam broă sơndră mờ kòp nàng làng bol iang nùs lòt đùh sră tĕ khà.

Cau mblàng Ndong Brawl

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định