Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 13/4/2021

VOV4.K’ho- Pakistan gam kơp kơnờm geh dờp bơnah dong kờl dồs kờp tus 1 tơmàn dolar Mỹ bơh mpồl ală rài lơh sa bơtàu tơnguh mờ pa pơn rơ G20. Bơnah priă do geh 785 tơlak dolar Mỹ ơm ing broă tơm priă dồs tờm, mờ bơnah gam wơl kờp tàm bơnah priă cồng pal tơm.

Bộ trưởng Kinh tế Pakistan pà git, bơnah dong kờl dồs geh dong tơrmù ƀà ală gơ rềng tus lơh sa mpồl bơtiàn bơh kòp dờng Covid-19 dê kung bè lơh jat jơnau kờñ jal mhar bơh rài lơh sa dê. Ală Bộ trưởng Tài chính mờ thống đốc ngân hàng dà lơgar mpồl G20 tàm dùl jơnau yal bal rềp ndo neh yal bè broă tơn jŏ tai 6 nhai dut ndơl tus nhai 12 nam 2021 nàng dong ală lơgar gam bơtàu tơnguh sơndră mờ kòp dờng Covid-19. Ală kuang bàng Pakistan gam jòi broă nàng ơm ing tơm pơgap bơh 900 tơlak tus 1 tơmàn dolar Mỹ bơh ală cau tờm dồs 2 gah mờ geh tong sră cih jơnau sồr ngan ngồn tơnơ̆ tŭ cribơyai đah ală bộ geh gơ rềng.

Cau mblàng K’ Duẩn

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định