Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 7/5/2021

VOV4.K’ho- Ngai 6/5, ồng Vương Đình Huệ Chủ tịch Quốc hội, Kuang ătbồ Mpồl duh broă tĕ khà dà lơgar bal mờ mpồl kuang bàng gròi sền, sền swì bơh Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Mpồl duh broă tĕ khà dà lơgar dê neh lơh broă tàm càr Tuyên Quang. Đơs tàm dơ̆ lơh broă, ồng Vương Đình Huệ Chủ tịch Quốc hội đơs nền, jơnau kờñ pal bơyai lơh geh cồng nha dơ̆ tĕ khà, tơngŏ tàm ală gah bè tơnguh uă ngan rlau jơh gơnoar lơh tờm bơh làng bol dê, gơnoar tĕ khà bơh làng bol dê.

Chủ tịch Quốc hội ồng Vương Đình Huệ sồr, càr Tuyên Quang pơn jăt tai tơrgùm uă ngan rlau jơh ai broă lơh jăt kơnòl broă dơ̆ lĕ bal in, rơcăng sơndră kòp Covid-19 geh cồng nha jăt nùs nhơm jơnau jơnau sồr bơh Ban Bí thư dê, ală jơnau đơs sồr lơh bơh Chính phủ, bơh Thủ tướng, bơh Mpồl đơng lam dà lơgar dê bè rơcăng sơndră kòp Covid-19 mờ ờ gŏ di hŭi kơnòl broă lơh sa, bơtàu tơnguh lơh sa- mpồl bơtiàn, sền gàr dà lơgar, lơngăp lơngai, sền gròi broă lơh ờdo ờdă rài kis mpồl bơtiàn, rơndăp tăp sèng ờdo ờdă jơh gùt mpồl bơtiàn mờ rơcăng niam ai broă lơh tĕ khà in.

Cau mblàng Lơ Mu K’Yến

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định