Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 4/12/2021

VOV4.K’ho- Mho ngai 03/12, tàm Hà Nội, Ƀan Tuyên giáo dà lơgar bơyai lơh Pơrjum lam lơh jăt kơrnoăt bơh Ƀan Ƀí thư dê bè broă lơh kuang bàng. Tàm pơrjum, Kuang ătbồ Vụ Rơndăp kuang bàng, Ƀan Tuyên giáo dà lơgar neh yal Kơrnoăt bơh Ƀan Ƀí thư dê pồ ồng Trần Thanh Lâm- Kuang ătbồ Vụ Sră ƀăo- Lip sră, Ƀan Tuyên giáo dà lơgar ăt gơnoar broă Phó Kuang ătbồ Ƀan Tuyên giáo dà lơgar, drơng gah broă sră ƀăo- lĭp sră.

Jàu kơrnoăt mờ jàu kơnòl broă ai Phó Kuang ătbồ pa Ƀan Tuyên giáo dà lơgar in, ồng Nguyễn Trọng Nghĩa- Kuang ătbồ Ƀan Tuyên giáo dà lơgar pin dờn bal mờ kơnòl broă kơn jơ̆ kơn jŭt ngan, gơnoar broă dờng, ồng Trần Thanh Lâm geh pơn jăt tai lơh broă, bơsram mờ pơlam tàp dipal mờ bơta pin dờn bơh Đảng, Ƀộ Chính trị, Ƀan Ƀí thư mờ bơh kuang đơng lam bồ Ƀan Tuyên giáo dà lơgar dê.

                             Cau mblàng Lơ Mu K’Yến 

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định