Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 7/5/2021

VOV4.K’ho- Ngai 06/5, tàm Hìu lơh broă Chính phủ, ồng Phạm Minh Chính Thủ tướng Chính phủ lơh broă mờ Bộ Giáo dục mờ Đào tạo bè ală broă gam gơkòl, jal mhar pal bơsong, ală jơnau đơs, jơnau dan bơh gah lơh broă dê.

                                  Ồng Phạm Minh Chính, Thủ tướng Chính phủ đơs pơn dŭt tàm dơ̆ lơh broă

Thủ tướng tơngkah wơl ală jơnau sồr jal mhar tŭ do tàm broă rcang sơndră kòp Covid-19, bañ sền ờ sơ̆p, ờ rcang sền ngăc, mơkung bañ rơngòt, pal ngăc ngar, bañ kwi kwơ rơngòt. Gah bơto bơtê pal pơgồp bal mờ ală anih lơh broă geh gơnoar lam lơh niam, geh cồng nha broă lơh rcang sơndră kòp, sền gàr bơta ờdo ờdă pràn kơl dang să jan ai kơnòm bơsram, cau bơsram dờng, cau pơgru in, mơkung pal geh ală broă lơh nàng lơh sir kơnòl broă nam bơsram dê, bơyai lơh geh cồng nha dơ̆ pơrlòng jơh bơsram kấp pe dà lơgar mờr tus.Đơs pơn dŭt tàm dơ̆ lơh broă, ồng Phạm Minh Chính, Thủ tướng Chính phủ đơs ngan, bơta pràn kòn bơnus dê là kuơ màng ngan rlau jơh, gơ cèng bơta lơh nền gơwèt mờ broă lơh bơt bơtàu mờ bơtàu tơnguh dà lơgar, nàng lơh geh bơta pràn bơh kòn bơnus dê bơdìh mờ bơhiàn bơta niam chài kah yau bơh jơi bơtiàn dê gam geh gơnoar broă dờng màng ngan rlau jơh bơh gah bơto bơtê dê tai.

Cau mblàng K’ Hạnh

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định