Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 17/6/2021

VOV4.K’ho- Tàm ngai 16/6, dờp bơta dong kờl khà priă 10 tơmàn đông bơh Kong ti TNHH Hyosung Việt Nam mờ Bộ Xây dựng khà priă 1 tơmàn đông, Bí thư Đảng dà lơgar, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận dà lơgar Việt Nam ồng Đỗ Văn Chiến pà git, tus tŭ do, khà priă dong kờl tơmut tàm kes priă sơnơm vaccine bơh ală anih lơh broă, mpồl lơh broă, mpồl lơh sa kă bro mờ cau geh nùs nhơm dê neh gơguh tus rlau 5 rbô tơmàn đông. Do là bơta tă pơgồp dờng màng ngan bơh jơh gùt jơi bơtiàn dê tàm broă sơndră mờ kòp dờng do.

Ala mat Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận dà lơgar Việt Nam, ồng Đỗ Văn Chiến pơyua jơnau ưn ngài jơh nùs tus bơta pơgồp bal dong kờl broă lơh rơcang sơndră kòp bơh ală kuang bàng, công chức, viên chức, cau lơh broă dê mờ kuơmàng là bơta pơgồp bal bơta pràn bơh mpồl lơh sa kă bro lơgar ndai dê gam lơh broă tàm lơgar Việt Nam. Nàng gơtùi lơh geh jơnau kờñ cit sơnơm vaccine ai rlau 70% khà kờp làng bol tàm nam 2021, pal blơi 150 tơlak ding sơnơm vaccine rơcang sơndră kòp Covid-19 mờ kờp jơh jơnau kờñ priă jền kờp dŭ mờr 25 rbô tơmàn 200 tơlak đông.

Cau mblàng K’Duẩn

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định