Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 23/10/2021

VOV4.K’ho-  Chính phủ Nhờk tàm ngai 22/10 neh ring bal broă rơndap lơh năng lượng kuơmàng pa. Tàm hơ̆ tờm ngan là broă tơnguh uă rlau 2 dơ̆ khà ngui năng lượng gơlik wơl tàm pơgap 10 nam tus kờñ wèt tus jơnau kờñ trung hòa nhơm tuh tơlik carbon tàm nam 2050. Jat hơ̆, Nhờk tơlik jơnau kờñ, năng lượng gơlik wơl geh bơh 36 tus 38% kờp jơh bơta pràn pờ tơlik ồs đèng tàm nam 2030, uă rlau 2 dơ̆ pơndrờm mờ khà 18% geh cih dờp tàm nam priă jền 2019. Bơdìh hơ̆ tai, khà ồs đèng tus bơh ală nhiệt điện geh gơmù mờr nggùl, bơh 75,7% gam 41%. Nhờk kung neh ring bal 1 broă rơndap lơh bơh Chính phủ dê kờñ sơndră bơta duh gùt plai ù, tàm hơ̆ cih dùl ròt ală broă lơh wèt tus jơnau kờñ tơrmù 46% khà nhơm tuh tơlik lơh ƀơ̆ tiah ơm kis tàm nam priă jền 2030, sơrlèt uă rlau mờ khà 26% ai tơlik tàm nam 2013.

Cau mblàng K’Duẩn

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định