Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 7/5/2021

VOV4.K’ho- Kềng bơdìh dơ̆ Pơrjum Ngoại trưởng mpồl ală lơgar lơh sa mờ măy mok bơtàu tơnguh khà dùl dunia (G7) geh lơh tàm lơgar Anh, ồng Toshimitsu Motegi Ngoại trưởng lơgar Nhờk dê mờ ồng Chung Eui-yong Ngoại trưởng lơgar Hàn Quốc dê neh geh dơ̆ cribơyai bơh sơnrờp tơnơ̆ rlau dùl nam tàm tơngai bơta gĭt gơ̆p đah 2 gah gam gơlik gơs kal ke.

Mơya, 2 gah neh ờ lơh tơrmù ƀà bơta ờ ring bal bè ală broă geh gơrềng tus rài kah yau tàm rài tam lơh mờ kơrnoat lơh nền tuh dà phóng xạ neh geh bơsong tus dà lềng lơgar Nhờk dê. Do là dơ̆ sơnrờp 2 nă Ngoại trưởng tìp măt bal mờ geh tŭ là 2 nă ồng do neh ờ gŏ geh dơ̆ cribơyai lơi kờp bơh tŭ ồng Chung Eui-yong dờp ăt gơnoar broă tàm nhai 2 lài do, pà gŏ bơta gĭt gơ̆p đah 2 lơgar tàm tơngai lài pơn jăt tai ờ niam tĕ.

Bơh dơ̆ tìp măt dơ̆ do, bulah bơta gĭt gơ̆p 2 lơgar gam gơkòl bè dùl ròt ală broă mơya 2 gah neh ring bal pơn jăt tai lơh broă sùm nàng kờñ lơh ngan lơh wơl bơta gĭt gơ̆p tàm tơngai tus.

Cau mblàng Lơ Mu K’Yến

 

 

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định