Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 13/4/2021

VOV4.K’ho-Ngai 12/4, ờ mìng lơgar Nga lơm mờ jơh bal gùt dunia tơngkah kir sơnrai dùl ngai ngan ngồn kuơmàng- 60 nam dơ̆ par bơh sơnrờp bơh kòn bơnus dê guh hơđang kơlwàng trồ.

Tàm ngai 12/4/1961, cau lòt guh hơđang kơlwàng trồ lơgar Nga dê là ồng Yuri Gagarin, dơ̆ sơnrờp tàm jơnau kah yau, neh par gùt dar plai ù tàm dùl nơm apolo. Dơ̆ par neh pờ tơlik tŭ tơngai pa tàm bơta kơlôi sơnơng mờ ătbồ Kơlwàng trồ bơh kòn bơnus dê. Di tàm dơ̆ do, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao lơgar Nga ồng Sergei Lavrov geh jơnau cih đơs, hòi jà sơnđờm cribơyai dùl jơnau ring bal dunia bè kơl wàng trồ.

Kung jăt Bộ trưởng Ngoại giao lơgar Nga dê, nàng kơ̆ kơl jăp bơta tàm tơngai do, dùl sră nggal uă lơgar bè hơ̆ bơh Nga dê sồr lơh gam geh cih mờ neh gơ gơs là broă bơceh lơh dunia ai ală lơgar in ring bal bè jơnau hơ pơrgon chính trị kơlwàng trồ gơ gơs là cau bơh sơnrờp jun phan tam lơh guh tus hơđang kơl wàng trồ. Pe jơ̆t lơgar neh gơ gơs là ală cau tus bal ngan ngồn.

Cau mblàng Lơ Mu K’Yến

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định