Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 24/7/2021

VOV4.K’ho- Ồng Antony Blinken- Ngoại trưởng Mỹ rơcăng lòt còp Ấn Độ mờ Cô-oét tàm poh tus. Do geh gơ gơs là dơ̆ lòt còp lơgar Ấn Độ bơh sơnrờp bơh cau lam bồ Bộ Ngoại giao Mỹ dê.

Tàm dơ̆ lòt còp lơgar Ấn Độ, Ngoại trưởng Mỹ ồng Antony Blinken geh dơ̆ tìp măt mờ Thủ tướng Ấn Độ ồng Narendra Modi mờ Ngoại trưởng lơgar Ấn Độ ồng Subrahmanyam Jaishankar tàm ngai 28 nhai 7 do. Ală tơngume cribơyai digơlan geh bal bơta ƀư tê tàm tiah Ấn Độ Dương- Thái Bình Dương, ală bơta kuơ lơngăp lơngai kơnhoàl ù tiah mờ bơta kuơ làng bol lơh tờm bal, tam dră wơl mờ dơ̆ tung lơtăng trồ tiah mờ kòp dờng Covid-19. Ngoại trưởng Mỹ kung geh cribơyai broă rơndăp lơh bơyai lơh dùl dơ̆ pơrjum pờ tơn tàm internet bơh Mpồl 4 gah dê, tàm hơ̆ geh: Ấn Độ, Nhờk, Australia mờ Mỹ, bơh jŏ sùm geh đơs là nàng kờñ tàm pơnring mờ bơta gơrềng gam gơguh bơh lơgar Lo dê.

Cau mblàng Lơ Mu K’Yến

 

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định