Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 13/5/2021

VOV4.K’ho- Ngai 12/5, jăt Bộ Ngoại giao lơgar Nga yal, ồng Sergei Lavrov Ngoại trưởng lơgar Nga mờ ồng Antony Blinken Ngoại trưởng lơgar Mỹ neh cribơyai tàm điện thoại bè tŭ tơngai tìp măt đah 2 gah, tàm hơ̆ geh bal jơnau sồr bơh Mỹ dê bè broă bơyai lơh pơrjum kấp kuang bàng dờng màng đah Mỹ mờ Nga.

Tàm dơ̆ tơm bơh bơr, tơngume cribơyai đah 2 dà lơgar tàm Mpồl duh broă tiah lồi đah tô plai ù neh geh đơs, kuơmàng là gơrềng tus broă jàu gơnoar Kuang ătbồ bơh Mpồl duh broă tiah lồi đah tô plai ù ai lơgar Nga in tàm dơ̆ pơrjum kấp bộ trưởng bơh Mpồl duh broă do dê geh lơh tàm Raykjavik, lơgar Iceland tàm ngai 20 nhai 5 do. Ồng Sergei Lavrov Ngoại trưởng Nga mờ ồng Antony Blinken Ngoại trưởng Mỹ dê neh hơ bơyai lơh dùl dơ̆ tìp măt is kềng bơdìh dơ̆ pơrjum do nàng sền swì ală broă tờm bơh bơta gĭt gơ̆p đah 2 gah dê mờ broă cribơyai tàm dơ̆ pơrjum dunia dê.

Cau mblàng Lơ Mu K’Yến

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định