Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 25/1/2022

VOV4.K’ho- Yal mờ gah yal tơngĭt jơnau TASS ngai 24/01, Kwang bàng ala măt Kwang ătbồ lơgar Nga bè Afghanistan ồng Zamir Kabulov đơs nền, Nga ờ tus bal tàm ală dơ̆ cribơyai broă is bơh Afghanistan dê gam geh lơh tàm Oslo, lơgar Na Uy, geh bal mờ gơnoar broă là kwang bàng jăt sền. Mpồl kwang bàng ala măt Taliban neh sơnđờm lơh ală dơ̆ cribơyai mờ ală cau ala măt mpồl bơtiàn broă làng bol bơh lơgar Afghanistan dê tàm Oslo.

Mpồl kwang bàng ala măt Taliban là mpồl kwang bàng ala mat bơh sơnrờp bơh mpồl Taliban dê tus câu Âu kờp bơh tŭ ai geh wơl gơnoar gròi sền lơgar Afghanistan. Jăt jơnau yal bơh Ƀộ Ngoại giao lơgar Na Uy dê, cribơyai tơrgùm tàm broă sền gàr gơnoar kòn bơnus mờ dong kờl kòn bơnus, tàm hơ̆ ngai cribơyai bơh sơnrờp lời ai ală dơ̆ tìp măt mờ ală ùr lơh broă mờ ală cau lơh ƀăo. Bàr ngai lơh broă pơn jăt tai, Taliban geh ală dơ̆ tìp măt mờ kwang bàng lơgar tờm drơng lơh bal mờ ală kwang bàng ală lơgar: Anh, Tây, Đức, Iatlia mờ ala măt Mpồl Tam klăc câu Âu (EU).

Cau mblàng Lơ Mu K’Yến

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định