Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 21/4/2021

VOV4.K’ho- Anih tờm Gròi sền mờ Kơryan lài kòp bơtờp lơgar Mỹ dê (CDC) pa geh jơnau sồr gơwèt mờ ală làng bol lơgar do dê bañ lòt tus lơgar Ấn Độ tàm tơngai kòp Covid-19 gam gơbàn kal ke ngan. CDC Mỹ đơs là, ală cau neh jơh lơh sir broă cĭt sơnơm vaccine rơcăng sơndră kòp Covid-19 kung digơlan geh pơhìn bơtờp kòp sơl mờ lơh bơtờp ală bơta tam gơl să bơh virus Sars CoV-2 dê.

Den tàng bè hơ̆, làng bol Mỹ pal pleh jơh ală dơ̆ lòt tus lơgar Ấn Độ. Tàm tŭ dilah pal lòt tus lơgar Ấn Độ, kuang bàng lơh sơnơm lơgar Mỹ dê bơto sồr jơh tơl nă cau pal cĭt sơnơm vaccine rơcăng sơndră kòp wil tơl lài mờ tŭ lòt, pơn chèu glòm muh măt, gàr bơta ơm yah ngài, pleh ơm rềp ală tiah geh gal cau mờ ràu tê sùm.

Cau mblàng Lơ Mu K’Yến

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định