Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 17/5/2022

VOV4.K’ho- Mpồl tam klăc câu Âu (EU) gam sền sơwì rơndăp broă lơh nàng dong kờl ală lơgar tàm mpồl gơtùi blơi nhơm chu bơh lơgar Nga mờ ờ gơtìp tìs mờ ală jơnau lơh glài tŭ do mờ di pal mờ jơnau kờñ tơm mờ priă rúp lơgar Nga dê.

Broă lơh do geh bơyai lơh tơnơ̆ mờ tŭ ală kông ty câu Âu neh lơh ngan tàm uă poh nàng jòi geh ală broă lơh di pal mờ broă kờñ bè năng lượng bơh câu Âu dê tàm bơta ală jơnau lơh glài bơh EU gơlơh bè ờ geh kwơ. Tŭ do, tơngai tơm priă nhơm chu bơh uă kông ty geh tàm lồi nhai do mờ di lah ală kông ty ờ tơm mờ priă rúp bè jơnau sồr bơh lơgar Nga, ding nhơm chu di gơlan gơtìp koh kung ndrờm mờ lơgar Ba Lan mờ lơgar Bulgaria dê sơl. Tàm bơta do, neh geh ală bơta tam cah is tàm broă lơh jăt broă tơm priă nhơm chu mờ priă rúp jăt jơnau sồr đah lơgar Nga dê đah ală lơgar tàm mpồl EU.

Cau mblàng Ndong Brawl

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định