Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 17/5/2022

VOV4.K’ho- Wèt tus tơngkah 75 nam Ngai cau ling sồt să, cau ling chơt màng (27/7/1947- 27/7/2022), Mpồl ling sền gàr tiah nhàr dà lơgar càr Dăk Lăk bơyai lơh lam lơh tàm pơrlòng dơ̆ lơh broă uă “Hùc dà kah tô dà”, kah ưn ngài ală cau geh màng mờ kac màng.

Dơ̆ kĭ jơnau lam lơh srơh kis git jơnau git adat

Bal mờ lơh gơs niam kơnòl broă geh jàu, ală anih lơh broă, mpồl lơh broă tàm Mpồl ling sền gàr tiah nhàr dà lơgar càr Dăk Lăk gam tơnguh broă lơh bơto bơtê, mblàng yal bè bơhiàn “Hùc dà kah tô dà”, “Kis git jơnau git adat”, jơh nùs, lơh jat is broă bơsram mờ lơh jat nùs nhơm, niam chài, rài kis Hồ Chí Minh, dơ̆ lam sồr “Ngui sùm bơhiàn bơh jŏ, tă pơgồp pràn jak, di pal mat sơnđan cau ling wa Hồ” tơngai pa. Gơwèt mờ broă lơh dong kờl, tàm pơrlòng lam lơh niam broă dong kờl ală cau ling sồt să, cau ling kòp tê jê să, hìu bơnhă cau geh sră dong kờl bơh dà lơgar; hòi jà kwang bàng, cau ling jơh nùs tus bal tă pơgồp kes priă “Kis git jơnau git adat”; lam lơh niam broă lơh lơh pà “Hìu nùs nhơm”, “Hìu cau ling bal”, “Hìu 100 đông”, lam lơh ròng siam, gròi sền, lùp còp, pơn jờng mè Việt Nam khin cha jak chài; pà phan, sră tềm pềr priă gơ wèt tus mờ hìu bơnhă cau ling chơt màng, hìu bơnhă geh sră dong kờl bơh dà lơgar geh rài kis kal ke.

Cau mblàng K’Duẩn

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định