Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 14/5/2021

 

VOV4.K’ho- Ngai 11/05, Mpồl lơh broă bơh Bộ Tư lệnh Quân khu 5 bơh Trung tướng Thái Đại Ngọc, Ủy viên Đảng dà lơgar, Tư lệnh Quân khu 5 lam bồ lơh broă mờ càr Dak Nông bè kơnòl broă ling klàng- sền gàr dà lơgar nam 2021.

Jat jơnau yal, lơh jat broă đơng lam, sồr lơh bơh Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân càr Dak Nông dê, tơngai pa do, mpồl ling phàu crong càr Dak Nông sùm jat sền ală bơta, kơnòl broă mờ bơta geh ngan bơh tiah do dê, rcang lài pơgồp bal niam mờ ală kấp, ală gah lơh broă sền gĭt ală bơta, di tŭ cribơyai lùp lap mờ kấp ủy, gơnoar atbồ càr dê lơh jat niam kơnòl broă lơh ling klàng- sền gàr dà lơgar tàm càr dê. Ală tiah, anih lơh broă, mpồl lơh broă lơh niam broă lơh rcang lài mờ bơyai lơh dơ̆ jàu, dờp ling nam 2021 niam, gàr niam bơta ờ do ờdă, lơh geh 100% broă jàu. Mờr 1 rơbô nă ơruh pơnu jak ngan bơh càr dê neh lòt lơh kơnòl broă ling klàng. 

                                                                                    Anih lơh broă

Dơ̆ jàu mờ dờp ling tàm ală kơnhoàl, ƀòn dờng geh bơyai lơh tàm nùs nhơm yŭ rơyùm, jal mhar, gàr niam bơta ờ do ờdă ngan tàm tơngai kòp Covid-19 gơlik geh kal ke. Ală ơruh pơnu lòt ling dơ̆ do lơh jat kơnòl broă ling klàng tàm Bộ Kuang àng, Tổng cục Kỹ thuật (Bộ Quốc phòng); Lữ đoàn rcang gàr kơl wàng trồ 234, Quân đoàn 3 (Bộ Quốc phòng); Lữ đoàn 573 (Quân khu 5); Gah đơng lam ling klàng càr; Mpồl ling sền gàr tiah nhàr lơgar càr mờ Kuang àng càr.

Ală broă lơh ơm gak, rcang lài tam lơh tàm ală anih lơh broă, mpồl lơh broă dê geh lơh jat niam. Ală mpồl ling tàm ù tiah càr Dak Nông sùm pơgồp bal lơh jat niam broă kơryan geh cồng nha ală gùng dềt, gùng pờ tàm gơl gùng tiah nhàr lơgar, pơgồp bơnah rcang sơndră kòp Covid-19 geh cồng nha. Mpồl ling phàu crong pơgồp bal mờ Kuang àng, ling sền gàr tiah nhàr lơgar lam lơh niam broă lơh rcang lài tam lơh sền gàr dơ̆ tĕ khà Kuang bàng Quốc hội khoá 15 mờ Kuang bàng Hội đồng Nhân dân ală kấp tơngai lơh broă bơh nam 2021-2026, pơgồp bơnah gàr niam kơ̆ kơl jap chính trị, rơndap tap sèng jơh gùt mpồl bơtiàn tàm ù tiah càr dê.

Đơs tàm dơ̆ lơh broă,  Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân càr Dak Nông ồng Lê Trọng Yên đơs ngan, kấp ủy, gơnoar atbồ càr sùm sền gròi bơt bơtàu Mpồl ling phàu crong càr dê kơ̆ kơl kap tơl làm, lơh sir niam kơnòl broă. Broă sền gĭt, mblàng, lơh glài, bơsong ală broă gam gơ kòl, pa gơlik geh, bañ lời gơlik geh bơta ờ niam, pơgồp bơnah lơh ngan, lơh geh bơta ƀuơn nàng bơtàu tơnguh lơh sa, gàr tơl niam rài kis mpồl bơtiàn. Ngan là, càr sền gròi, dong kờl, pơndờm pơndiang nùs nhơm mờ phan bơna gơwèt mờ ală mpồl lơh broă geh gơnoar gam ngai mang kơryan rcang sơndră kòp Covid-19 tàm gơl gùng tiah nhàr lơgar.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân càr Dak Nông kung dăn mờ Bộ Tư lệnh Quân khu 5 sền gròi, đơng lam, ge jơnau sồr dong kờl càr lơh jat kơnòl broă bơtàu tơnguh lơh sa pơgồp bal mờ broă sền gàr dà lơgar, sền gàr bơta lơngap lơngai, ngan là bal mờ càr bơsong ală bơta gơ kòl geh gơrềng tus ù tiah bơh Gah sền gàr dà lơgar dê.

Đơs tàm dơ̆ lơh broă, bal mờ jơnau cih dờp, jơnau jờng rơ cồng nha neh lơh geh, Trung tướng Thái Đại Ngọc - Ủy viên Đảng dà lơgar, Tư lệnh Quân khu 5 sồr, Mpồl ling phàu crong càr Dak Nông pơn jat tai tơnguh broă lơh cribơyai bal ai gơnoar atbồ ală tiah, ală kấp lơh jat niam kơnòl broă Ling klàng- sền gàr dà lơgar nam 2021 mờ gàr niam sùm ală broă lơh ơm gak, rcang lài tam lơh, bơt bơtàu ală gùng dà broă lơh sền gàr anih lơh broă, mpồl lơh broă....

Mpồl ling phàu crong càr Dak Nông pal pơgồp bal niam rlau tai mờ ală kấp, ală gah lơh broă sền gĭt bồ tơngoh, bơsong niam bơta sền gàr lơngap lơngai, rơndap tap sèng tàm càr dê, tềng đap mat pơgồp bal mờ ală kấp ủy, gơnoar atbồ rcang lài rcang sơndră kòp Covid-19, sền gàr dơ̆ tĕ khà Kuang bàng Quốc hội khoá 15 mờ Kuang bàng Hội đồng Nhân dân ală kấp, tơngai lơh broă bơh nam 2021-2026 ờ do ờdă mờ geh cồng nha.

Quốc Học jat băo Dak Nông- Cau mblàng K’ Hạnh

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định