Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 17/5/2022

VOV4.K’ho- Di tàm dơ̆ tus pơrjum Kwang bàng Quốk phòng kâp dờng mpồl ASEAN (ADSOM) mờ Pơrjum kwang bàng Quốk phòng kâp dờng mpồl ASEAN pờ ơnàng (ADSOM+) geh bơyai lơh tàm lơgar Campuchia, mho òr (16/05), Mpồl kwang bàng kâp dờng Ƀộ Quốk phòng lơgar Việt Nam neh geh dơ̆ tìp bal đah bàr lơgar mờ Kwang lam bồ mpồl ală lơgar Campuchia mờ Singapore tàm càr lơgar Phnom Penh.

Tàm dơ̆ tìp mờ Đại tướng Nem Sowat, Kwang atbồ mpồl broă lơh mờ lơh broă bal mờ lơgar ndai, Ƀộ Quốk phòng lơgar Campuchia, bàr Kwang lam bồ mpồl neh ring bal geh pơgồp bal nền nòn, lơh jăt geh cồng nha ală tơngu me tàm Rơndăp broă sền gàr bal dà lơgar nam 2022 đah bàr lơgar, tàm hơ̆ uă ngan là ală tơngu me neh geh bàr Ƀộ trưởng cri bơyai ring bal tàm dơ̆ tìp bal git gơ̆p sền gàr tiah nhàr dà lơgar dơ̆ sơnrờp pa do.

Tàm dơ̆ tìp mờ ồng Chan Heng Kee, Thư ký Thường trực Ƀộ Quốk phòng lơgar Singapore, bàr gah tơlik nùs nhơm đơs niam broă lơh git gơ̆p niam bơnĕ đah Ƀộ Quốk phòng bàr lơgar Việt Nam mờ Singapore, tơngŏ bơh broă lơh jăt uă tơngu me lơh broă bal geh mùl màl ngan, tàm hơ̆ uă ngan là tàm bơta bàr Ƀộ trưởng Ƀộ Quốk phòng kĭ Hiệp định bè sền gàr dà lơgar bal bơh bàr lơgar dê tàm nhai 2 nam 2022.

Cau mblàng Ndong Brawl

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định