Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 24/6/2021

VOV4.K’ho- Ngai 23/6, mò Angela Merkel- Thủ tướng lơgar Đức neh geh dơ̆ wă rò ồng Abdulhamid Dbeibeh- Thủ tướng Chính phủ tàm pơn jăt tai lơgar Libya dê, là cau gam còp lơgar Đức nàng tus bal Pơrjum dunia bè lơgar Libya.

Tàm dơ̆ wă rò, ồng Abdulhamid Dbeibeh neh sồr bơta dong kờl bơh dunia dê tàm broă, lơh ală mpồl ling lơgar ndai in lik dô jơh bơh lơgar do dê; sền gàr dơ̆ tĕ khà làng bol lơh tờm geh lơh tàm nhai 12 nam do; kung bè tơrgùm dùl ală mpồl ling klàng lơgar Libya, bơh dùl bơta đơng lam bal. Geh gĭt, ồng Abdulhamid Dbeibeh geh pồ lơh Thủ tướng lơgar Libya tàm nhai 3 pa do, tŭ ală gah dră wơl tàm lơgar Libya dờp broă crơng gơs Chính phủ tàm pơn jăt tai. Tus lơgar Đức, ồng kung hòi jà Quốc hội lơgar Libya gờñ ring bal adat tĕ khà mờ kes priă lơh broă ai Chính phủ in.

Cau mblàng Lơ Mu K’Yến

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định