Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 4/12/2021

VOV4.K’ho- Ngai 03/12, lơgar Malaysia neh gŏ cau bơh sơnrờp bơtờp mờ jơi tam gơl să pa Omicron. Hơ̆ là dùl nă cau ùr 19 sơnam tus bơh lơgar Nam Phi, tơnơ̆ tŭ mù tàm ƀlàng rơndeh par lơgar Singapore tàm ngai 19/11 mờ neh mŭt tàm lơgar Malaysia. Cau ùr do là dùl nă cau bơsram dờng mờ neh cĭt vaccine kòp Covid-19 wil tơl.

Cau kòp tơnơ̆ tŭ ơm yah ngài 10 ngai neh geh ai lik bơdìh tàm ngai 29/11, 5 nă cau ndai lòt bal rơndeh mờ ùr do ndrờm neh gơtìp ai ơm yah ngài mờ cồng nha xét nghiệm bơh sơnrờp là ờ bơtờp kòp. Jăt Ƀộ trưởng Ƀộ Y tế lơgar Malaysia ồng Khairy Jamaluddin yal, bulah gŏ cau bơtờp kòp Covid-19 bơtờp mờ jơi tam gơl să pa Omicron bơh sơnrờp mơya ală broă lơh tơnguh tai kung gam geh lơh sơl, ngan là gùng lòt rê đah Malaysia mờ Singapore kung geh pơn jat tai lơh sơl.

 Cau mblàng Lơ Mu K’Yến  

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định