Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 21/4/2021

VOV4.K’ho- Nam do là nam dơ̆ bàr lơh chờ Đền Hùng ờ bơyai lơh bơnah broă lơh chờ tài gơtìp bơh kòp Covid-19. Bè bơnah broă pơrjum tàm nam do, Mpồl atbồ tiah tềl kah yau rài lài do Đền Hùng đơng lam lơh tơngu me; gàr niam nền nòn mờ di mờ jơnau kờñ rơcang sơndră mờ kòp gơtờp. Cau ai tơngĭt jơnau đơs Việt Nam geh dơ̆ lùp ồng Lê Trường Giang, kuang atbồ tiah tềl kah yau rài kàl do Đền Hùng.

                                               Lơh chờ duh khoai bơtau Hùng

-Ơ ồng, Mpồl bơyai lơh neh ai rơndăp broă lơh nền nòn bè broă bơyai lơh duh kah bơtau Hùng nam do bè lơi ơ ồng?

Ồng Lê Trường Giang: Duh kah bơtau Hùng nam do bơyai lơh bơnah broă pơrjum mờ ờ bơyai lơh bơnah broă lơh chờ. Tài kòp Covid-19 neh rơhời geh sền gròi, den tàng ngai 6 nhai 3 jăt tơngai àng kơnhai nam Tân Sửu geh bơyai lơh chu ñàng di ngan duh kah cau bơtau dà lơgar Lạc Long Quân.

Ngai 10 nhai 3 jăt tơngai àng kơnhai, jăt rơndăp broă lài do mìng geh mpồl kuang bàng đơng lam Đảng, Dà lơgar, kuang đơng lam càr, ală Sở, gah lơh broă tus pơrjum. Mơya, mờ bơta tŭ do, bol añ gam dan mờ UBND càr kung bơtơl tai tơngu me wă rò tơnùng bal mờ mpồl 100 nă kòn Lạc sao Hồng wă rò bồng bi.

Bơnah broă chu ñàng geh lơh pờ ơnàng tus ală kơnhoàl, ƀòn dờng nàng tơlĭk nùs nhơm kah ưn ngài bơh kòn sao tŭ do dê.

-Jăt rơndăp broă neh geh ai, geh ờ uă broă lơh chài rơgơi mpồl bơtiàn kung geh bơyai lơh di tàm dơ̆ do. Mpồl bơyai lơh kờp dŭ geh lơh jăt broă rơcang sơndră mờ kòp bè lơi nàng cau năc tus sền geh gàr niam ờ do ờ dă?

Ồng Lê Trường Giang: Sở VHTTDL đơng lam jơnang đơs crih tamya tàm Việt Trì kung bơyai lơh đơs Xoan. Tàm miếu Lãi Lèn kung bơyai lơh đơs xoan tŭ geh cau nă tus sền.

Tàm Đền Hùng, bơyai lơh tai jan sơngơr lơngô, tam truh bòng, tamya rối dà mờ pơrlòng klơm, trŭ ƀañ chưng piang lă nàng prăp gàr bơta kuơ chài rơgơi.

Nam lài di mờ ngai tam cah ngài mpồl bơtiàn den tàng làng bol ờ gơtùi tus. Bơh bồ nam tus tŭ do bol añ gam rơhời geh wă làng bol, cau năc. Ngai 6 nhai 3 mờ ngai 7 nhai 3 di tàm ngai dơ̆ poh mờ ngai rơlô, bol añ kờp dŭ khà cau năc geh tus gal rơlao den tàng broă rơcang gùng dà tam cah gùng lòt mờ tam cah ngài bè lơi nàng gàr niam broă rơcang sơndră mờ kòp gơtờp. Chồl pràn broă lam sồr bơh anih pờ tơlĭk jơnau đơs tàm tiah tềl kah yau.

-Ơi, dan ưn ngài ồng!

Cau mblàng Ndong Brawl


GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định