Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 25/6/2022

VOV4.K’ho - Kung tàm Nhai lơh broă tài kơnòm dềt, dờp bal Ngai dunia sơndră mờ lơh broă kơnòm dềt nam 2022 mờ tơngu me: “Lơh broă kơnòm dềt mờ rài kis lơh broă sa mpồl bơtiàn”, mờ tơnguh uă kơnòl bơh ală Ƀộ, gah lơh broă, mpồl lơh broă bal mờ ală mpồl bơtiàn tàm broă rơcang sơndră, tơmù ờ uă ngan lơh broă kơnòm dềt, Ƀộ Lao động-Thương binh mờ Xã hội pơgồp bal mờ mpồl lơh broă dunia (ILO), Kes priă kơnòm dềt dunia UNICEF tàm lơgar Việt Nam bơyai lơh pơrjum cri bơyai “Rơcang sơndră mờ tơmù ờ uă ngan lơh broă kơnòm dềt mờ gàr niam broă lơh sa mpồl bơtiàn tàm tơngai lơh jăt jơnau kờñ tơnguh bơtàu kơl jăp”.

Broă rơcang sơndră mờ tơmù ờ uă ngan lơh broă kơnòm dềt tàm lơgar Việt Nam tàm tơngai do neh lơh geh uă bơta gơguh jăk ngan. Cồng nha lùp sền dà lơgar bè lơh broă kơnòm dềt pà gŏ, khà kơnòm dềt tus bal lơh broă neh gơmù bơh 15,5% tàm nam 2012, gơmù gam 9,1% tàm nam 2018. Khà lơh broă kơnòm dềt tàm lơgar Việt Nam ờ uă rơlao 2% pơn drờm mờ khà bè ờs bơh tiah câu Á – Thái Bình Dương dê. Cồng nha do geh là kơnờm mờ ală broă tơnguh broă tìp mờ bơta bơto bơtê ai ală kơnòm dềt in, geh lơh ndrờm bal mờ ală broă lơh rài kis lơh broă sa mpồl bơtiàn, broă tơmù rơƀah tàm lơgar Việt Nam dê. Nàng lơh ngan lơh jăt ală jơnau hơ bơh lơgar Việt Nam dê tàm broă tam klăc bal jơnau kờñ 8.7 bè broă tơn jơh lơh broă kơnòm dềt tàm broă pơrjum cri bơyai 2030, mò Vũ Thị Kim Thoa, Phó Kụk atbồ Kụk kơnòm dềt, gơwèt Ƀộ Lao động-Thương binh mờ Xã hội ai geh ală broă lơh tờm bè do: “Tơrgùm lơh jăt ală jơnau hơ bè broă rơcang sơndră, gŏ dong kờl lơh broă kơnòm dềt, tàm hơ̆ tơrgùm tàm broă lơh jăt kung bè broă gŏ gờñ lơh broă kơnòm dềt pơgồp bal mờ broă sền gàr kơnòm dềt, dong kờl tơnguh ală bơta lơh broă di pal mờ sơnam, di pal mờ khà dờng să hơ̆ sồng ală kơrnoăt tàm adăt boh lam gơwèt mờ broă ngui cau lơh broă ờ hềt dờng, dong kờl cau lơh broă kơnòm dềt, kơnòm dềt di gơlan gơs cau lơh broă geh tìp mờ ală broă lơh kung bè broă lơh ai lơh, broă drơng ala tơmù rơƀah mờ rài kis lơh sa mpồl bơtiàn. Dong kờl ai kơnòm dềt in di gơlan gơtìp kung bè broă di gơlan gơnòm dềt geh tìp mờ broă bơto phổ thông mờ bơto broă lơh di pal, lơh jăt broă rơcang sơndră mờ tơmù ờ uă ngan lơh broă kơnòm dềt tàm gah lơh sa suơn sre”.

Git gŏ broă lơh bal nền nòn đah ală broă dong kờl mpồl bơtiàn mờ broă rơcang sơndră, tơmù ờ uă ngan lơh broă kơnòm dềt, pơgồp bal tàm broă lơh jăt jơnau kờñ 8.7 bè broă tơn jơh lơh broă kơnòm dềt, Tiến sĩ Nguyễn Hải Hữu đơs là, bơta kwơ màng ngan là tơnguh uă jơnau git wă bơh ală cau mè cau bèp mờ mpồl bơtiàn bè broă drơng gàr rài kis kơnòm dềt in: “Gơwèt mờ lơgar Việt Nam pal sền gròi sơnrờp ngan là jơnau git wă, git wă bơh ală cau mè bèp mờ mpồl bơtiàn nàng drơng gàr ai kơnòm dềt in bè lơi nàng ai geh bơsram sră mơya kung gam gơtùi tus bal mờ broă lơh do mờ ờ pal là lơh broă kơnòm dềt, ờ lơh ờ di mờ adăt boh lam. Mờ bàr là git wă bè ală kấp, gơnoar atbồ gơrềng bal tus mờ bơcri priă ai rài kis lơh sa mpồl bơtiàn in, bơcri priă ai kơnòm dềt in, tài broă bơcri priă ai kơnòm dềt in bơh he dê là ờ uă ngan. Broă dơ̆ 2 den he pal drơng gàr ai ală kơnòm dềt in geh tìp mờ broă lơh sơnơm, bơto bơtê den niam ngan. Tài kơnòm dềt den pal bơsram sră mờ pal geh bơta pràn kơl dang să jan nàng tơnơ̆ do hơ̆ sồng geh bơta niam geh broă lơh niam rơlao. Gơwèt mờ cau tàm hìu nhă den he pal dong kờl, tàm hơ̆ uă ngan là ală hìu nhă rơƀah, ndrờm mờ rơƀah den pal dong kờl ală kơnòm dềt bè rài kis lơh broă sa. Tơrgùm wơl là cau mè bèp pal geh broă lơh ring niam, kơl jăp den hơ̆ sồng geh priă den hơ̆ sồng oh kòn ờ pal lòt lơh broă”.

Ală cau jăk chài đơs là, nàng lơgar Việt Nam lơh jăt geh jơnau kờñ 8.7 bè broă tơn jơh lơh broă kơnòm dềt, pal geh broă pơgồp bal nền nòn đah Ƀộ Nông nghiệp mờ Phát triển Nông thôn, Ƀộ Giáo dục mờ Đào tạo bal mờ Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tàm broă lơh jăt ală broă lơh, broă rơcang sơndră, tơmù ờ uă ngan lơh broă kơnòm dềt.

Cau mblàng Ndong Brawl


GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định