Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 14/5/2021

VOV4.K’ho- Ngai 12 nhai 05, lơgar Mỹ mờ lơgar Hàn Quốc neh bơyai lơh dơ̆ cri bơyai sơnrờp ngan bè mpồl ASEAN mờ Đông Nam Á. Do là dùl bơnah tàm ală broă cri bơyai bơh lơgar Mỹ mờ lơgar Hàn Quốc dê bè broă sền gròi Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương lơgar Mỹ dê.

Kuang bàng bàr lơgar cri bơyai tơnguh lơh broă bal tàm tiah Đông Nam Á nàng chồl pràn broă lơh dùl Ấn Độ Dương khăt gơboh mờ pờ ơnàng tàm hơ̆ geh bơh broă brồ guh tơnơ̆ mờ kòp Covid-19, tam dră mờ tam gơl trồ tiah, geh sùm bơta khăt gơboh gùng lòt tàm dà lềng mờ gùng par bal mờ bơsong broă tam phà ring lơngai.

Bàr gah kung cri bơyai gĭt jơnau bal mờ adăt boh lam dunia, tàm hơ̆ geh Công ước Liên hợp quốc bè adăt dà lềng tàm dà lềng đah măt tơngai lĭk, chồl pràn broă bơceh lơh sồ mờ ƀòn dờng ngăc ngar, sơndră mờ ală bơta bè mạng internet, bơsong ală bơta tơlòng gan nhàr dà lơgar tàm tiah đah jum dà dờng Mê Kông, mờ pờ ơnàng lơh broă bal tàm gah gùng lòt dà lềng.

Cau mblàng Ndong Brawl

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định