Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 28/7/2021

VOV4.K’ho- Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ ồng Lloyd Austin hơ lơgar Mỹ geh bal mờ lơgar Lo lơh ngan bơsong ală bơta lòng bal, tàm bơta broă lơh gĭt gơ̆p đah bàr lơgar gơmù ờ niam ngan tàm uă nđờ jơ̆t nam do.

Tàm jơnau đơs tàm lơgar Singapore, ồng Lloyd Austin đơs tus broă jòi geh dùl broă lơh gĭt gơ̆p ring bal niam mờ lơgar Lo, tàm hơ̆ gơtùi lơh gơlik geh tŭ niam ai bàr lơgar in tơmù kal ke. Mơya, jăt Bộ trưởng quốc phòng lơgar Mỹ đơs, lơgar do geh ờ gŏ rơngô nùs tŭ bơta kuơ gơtìp pơhìn. Tàm jơnau tơngĭt gơrềng bal, ngai 26 nhai 7, tàm ƀòn dờng Thiên Tân, lơgar Lo, Bộ trưởng Ngoại giao lơgar Lo ồng Vương Nghị neh wă Thứ trưởng Ngoại giao lơgar Mỹ mò Wendy Sherman gam còp lơgar Lo, tàm hơ̆ bàr gah neh đơs nền tơnguh broă lơh tìp măt cri bơyai sùm.

Cau mblàng Ndong Brawl

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định