Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 13/4/2021

VOV4.K’ho- Lơgar Lo ngai 12/4 pa yal bơr pồ ồng Lưu Hiểu Minh, Đại sứ tàm lơgar Anh lài do lơh kuang ala mat bè broă lơgar Triều Tiên. Jat jơnau yal tàm pang yal tơnggit ngan ngồn bơh Bộ Ngoại giao lơgar Lo dê, ồng Lưu Hiểu Minh pa do neh lơh kuang ala mat bè broă lơgar Triều Tiên bơh Chính phủ lơgar Lo dê.

Kơnòl tờm ồng Lưu Hiểu Minh dê là dong kờl Bộ Ngoại giao lơgar Lo đơng pơlam bơsong broă tàm bồt Triều Tiên, gàr sùm yal tơnggit lơh broă bal mờ ală gah geh gơ rềng, nàng kờñ tơnguh gơnoar broă bơt bơtàu tàm broă tơnguh broă bơsong bơta lơgar Triều Tiên mờ broă lơh chính trị. Chính phủ lơgar Lo sơn đờm pồ kuang ala mat bè broă lơgar Triều Tiên bơh nam 2010. Ồng Lưu Hiểu Minh là cau dơ̆ 3 at gơnoar broă do.

 Tơngai rềp ndo, broă tàm bồt Triều Tiên gam geh tềl tơnggŏ gơbàn kal ke tơnơ̆ tŭ Triều Tiên bơyai lơh ală dơ̆ cuh tam par phàu ồs mờ ai tơlik ală jơnau yal bơr kră kơldang gơ wèt tus mờ Mỹ.

Cau mblàng K'Duẩn

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định