Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 14/5/2021

VOV4.K’ho- Tàm Pơrjum Ngoại trưởng dơ̆ 2 đah lơgar Lo mờ 5 lơgar tiah tàm gùl châu Á geh lơh tàm ƀòn dờng Tân An, lơgar Lo dê, ală gah neh lơh nền crơng gơs mpồl lơh broă bal ƀòn lơgar đah lơgar Lo mờ 5 lơgar đah jum châu Á dê bal mờ jơnau kờñ pờ ơnàng lơh broă bal kơnhoàl ù tiah do broă lơh pa.

Ồng Vương Nghị Ngoại trưởng lơgar Lo pà gĭt, do là Pơrjum Ngoại trưởng uă lơgar bơh sơnrờp mờ lơgar Lo bơyai lơh kờp bơh tŭ kòp Covid-19 bơtờp, bơta do pà gŏ bơta kuơmàng tàm bơta gĭt gơ̆p đah lơgar Lo mờ ală dà lơgar tiah tàm gùl châu Á.

Tàm pơrjum dơ̆ do, ală lơgar neh lơh geh jơnau ring bal tàm uă gah broă, bè: ring bal sơlơ tơnguh tai bơta pin dờn jŏ jòng đah ală gah; rơndăp bal broă rơndăp lơh lơh broă bal 30 nam tus mờ ală broă lơh ngan wèt tus bơ̆t bơtàu mpồl bơtiàn dùl rài kis bal đah Lo mờ tiah tàm gùl châu Á; pơn jăt tai tam klăc bal tàm dơ̆ tam dră mờ kòp; crơng gơs mpồl lơh broă ƀòn lơgar đah Lo mờ 5 lơgar tiah tàm gùl châu Á nàng kờñ pờ ơnàng mờ sơlơ tơnguh tai lơh broă bal kơnhoàl ù tiah do broă lơh pa.

Cau mblàng Lơ Mu K’Yến

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định