Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 7/5/2021

VOV4.K’ho- Tàm dơ̆ pơrjum ƀăo ờs mờng tàm mho ngai òr (06/05), Cau sơpơ̆ bơr Bộ Ngoại giao lơgar Lo ồng Uông Văn Bân đơs nền geh pơn jăt tai gàr bơta gĭt gơ̆p, lơh broă bal sơrmah sơrmài mờ pơgồp bal mờ Mpồl tam klăc châu Âu (EU) nàng sền gàr dùl jơnau ring bal bơcri priă đah bàr đah geh ai ngui tàm tơngai tơnơ̆ do. Jơnau ring bal tơl ală bơta bè bơcri priă đah lơgar Lo mờ EU kờñ geh kuơ bal, geh kuơ ai lơgar Lo, ai Mpồl tam klăc châu Âu mờ dunia in.

Lơgar Lo tŭ lơi kung rơcang pơn jăt tai tàm yal tơngĭt mờ lơh broă bal mờ EU nàng chồl pràn lơh jăt jơnau ring bal sơlơ gờñ sơlơ niam, nàng cèng wơl bơta kuơ ai làng bol jơh bal bàr gah in mờ là bơta tơngŏ niam ai mpồl bơtiàn dunia in là, lơgar Lo sùm kờñ bal mờ broă geh sùm dùl rài lơh sa pờ.

Cau mblàng Ndong Brawl

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định