Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 17/6/2021

VOV4.K’ho- Chính phủ lơgar Iran yal bơr, lơgar do neh lơh 6 kĭ nggùl urani geh lơh uă tus bơta mìng gơ lơm 60%. Do là jơnau yal di gơlan lơh gơlik bơta gơ rềng tus ală dơ̆ cri bơyai hạt nhân đah lơgar Iran mờ ală lơgar dờng. Anih yal tơngĭt dà lơgar Iran lam jơnau bơh cau sơ pơ̆ bơr Chính phủ lơgar Iran ồng Ali Rabiei pà gĭt, lơgar do kung neh lơh 108 kĭ urani geh lơh uă tus 20%. Jơnau yal geh yal tàm bơta lơgar Iran mờ lơgar Mỹ bơyai lơh ală dơ̆ cri bơyai ờ tàm tìp tơn tàm Vienna, lơgar Áo nàng jòi broă lơh geh wơl jơnau ring bal hạt nhân đah lơgar Iran mờ ală lơgar dờng geh kĭ tàm nam 2015. Tàm nhai 4 lài do, lơgar Iran yal bơr, lơgar do geh sơn đờm lơh uă urani tus khà 60% khà mìng gơ lơm, bơta do di gơlan ai lơgar do tus rềp mờ jơnau kờñ lơh uă tàm khà 90%, tơl nàng ngui tàm broă lơh ƀồm hạt nhân, tơnơ̆ mờ tŭ lơgar Iran yă lơgar Israel lơh aniai dùl anih hạt nhân kuơ màng.

Cau mblàng Ndong Brawl

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định