Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 28/6/2022

VOV4.K’ho- Ngai òr (27/06), lơgar Hàn Quốk hơ kung gam cri bơyai mờ lơgar Triều Tiên. Hơ jơnau lùp bơh cau lơh ƀăo tàm càr lơgar Seoul, Ƀộ trưởng Ƀộ tơrgùm bal lơgar Hàn Quốk ồng Kwon Young-se pà git, lơgar Hàn Quốk gam hơ geh lơh ngan bơsong jơh ală broă tàm bồt Triều Tiên bơh broă cri bơyai bal.

Jăt mờ hơ̆, cíñ phủ lơgar Hàn Quốk geh ring bal cri bơyai nàng lơh geh bơta tam gơl tàm broă lơh git gơ̆p bal tàm bồt Triều Tiên, do là broă gam gơtìp kal ke. Kwang atbồ lơgar Hàn Quốk ồng Yoon Suk-yeol, do là kwang bàng pa geh dờp guh at gơnoar broă Kwang atbồ lơgar tàm nhai lài pà git, cíñ phủ lơgar Hàn Quốk geh rơcang lơh broă mờ mpồl bơtiàn dunia nàng ai geh dùl “broă rơndap lơh khin cha” nàng gơtùi lơh gơguh lơh sa lơgar Triều Tiên dê.

Cau mblàng Ndong Brawl

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định