Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 17/6/2021

VOV4.K’ho- Ngai òr (16/06), kuang bàng lơgar Hàn Quốc yal lơgar do neh geh 25% khà kờp làng bol neh geh cĭt sơnơm vaccine sơndră mờ kòp Covid-19 sơnrờp ngan mờ rơcang lơh jăt rơndăp broă cĭt ai 70% khà kờp làng bol tàm quý 3 nam do. Pa do, lơgar Hàn Quốc chồl pràn broă cĭt sơnơm, pah ngai cĭt geh 850 rơbô ding tơnơ̆ mờ tơngai sơnrờp lơh lơyài. Tàm poh do, chính phủ lơgar Hàn Quốc geh yal nền nòn rơndăp broă cĭt sơnơm vaccine sơndră mờ kòp tàm quý 3 mờ tơngu me geh 70% khà kờp làng bol geh cĭt ding sơnơm vaccine sơnrờp ngan mờ khà cau geh ai lài là cau pơgru bơto mầm non mờ cau pơgru bơto phổ thông. Mơya, kuang bàng lơh sơnơm yal lài bè broă lơh thoàr broă lơh jăt ală broă tam cah ngài mpồl bơtiàn, tài geh 3 bơnah 4 khà kờp làng bol gam ờ hềt geh cĭt sơnơm sơndră mờ kòp.

Cau mblàng Ndong Brawl

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định