Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 7/5/2021

VOV4.K’ho- Tềng đap bơta gơlik geh kal ke bơh kòp Covid-19 mờ bơta pơhìn bơtờp kòp bơh tiah nhàr lơgar, mpồl ling sền gàr tiah nhàr lơgar ală càr tàm tiah Tây Nguyên neh ai mpồl ling, lơh jat broă lơh lòt sền, sền gròi, lơh gơlik gơs dùl pơng gàr kơ̆ kơljap tàm broă lơh rcang sơndră kòp.

Kon Tum là càr geh gùng nhàr lơgar jòng ngan rlau jơh tàm tiah Tây Nguyên dê, mờ 292 kơi sồ lòt gan 13 xã, gơwèt 4 kơnhoàl, rềp nhàr bal mờ lơgar Lào mờ Campuchia. Tŭ do, mpồl ling sền gàr tiah nhàr lơgar càr Kon Tum gam lơh sùm 66 anih kơryan, mờ tơl làm khà ling, lơh jat broă gròi sền gùng tiah nhàr lơgar jơh bal ngai mờ mang. Tàm càr, mpồl ling sền gàr tiah nhàr lơgar mblàng yal ai làng bol ơm kis lơh broă sa tàm tiah rềp tiah nhàr lơgar in bè broă lơh rcang sơndră kòp, mơkung pơgồp bal sơndră wơl mờ broă lik bơh lơgar mờ mut tàm lơgar tìs mờ kơrnoat boh lam; mblàng yal ,bơto bơtê Kuang bàng, cau ling lơh jat jơnau sồr 5K, sùm rcang lài, tŭ lơi kung rcang lài dilah geh bơta tam gơl. Đại tá Lê Minh Chính, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Mpồl ling sền gàr tiah nhàr lơgar càr Kon Tum pà gĭt:

Bol añ sùm lơh jat niam ală anih kơryan jat tàm gơl gùng tiah nhàr lơgar, ngan là ală tiah bơh ngkời 2 gah mpồng tiah nhàr lơgar mờ ală gùng dềt, gùng pờ; pơgồp bal niam mờ mpồl ling sền gàr tiah nhàr lơgar mờ mpồl ling griăp ƀòn lơh broă sùm bơh gah đơng lam ling klàng càr dê, tơnguh broă lơh tus bal dong kờl bal mờ gơ̆p tàm tŭ lơh jat kơnòl broă. Mờ bol añ kung sồr lơh niam broă lơh mblàng yal ai Kuang bàng, cau ling mờ mpồl làng bol tàm tiah nhàr lơgar in nàng tơl nă cau in tơnguh uă nùs nhơm rcang sền ngăc, bañ sền ờ sơ̆p tàm broă lơh rcang sơndră kòp, lơh jat niam jơnau sồr 5K. Tơl broă lơh lòt rê, lik bơh lơgar mờ mut tàm lơgar den ndrờm geh lòt sền, sền gròi kràñ cê.

Mpồl ling sền gàr tiah nhàr lơgar càr Kon Tum mblàng yal ai làng bol tàm tiah nhàr lơgar in bè rcang sơndră kòp mờ kơryan ală cau mut tàm lơgar tìs mờ kơrnoat boh lam

Kung tàm tŭ do sơl, lơh jat kơnòl broă jat kềng gah 90 kơi sồ gùng tiah nhàr lơgar rềp nhàr bal mờ càr Ratanakiri, lơgar Campuchia dê, bal mờ 1 mpồng tiah nhàr lơgar mờ uă gùng dềt, gùng pờ, mpồl ling sền gàr tiah nhàr lơgar càr Gia Lai kung gam lơh sùm 24 anih kơryan kòp Covid-19 jat kềng gah gơl gùng tiah nhàr lơgar. Bal mờ hơ̆ là 10 mpồl lòt sền ntrờn làm bă tiah lơh kơnòl broă sùm jơh ngai mờ mang nàng sền gŏ, kơryan broă lơh lik bơh lơgar mờ mut tàm lơgar tìs mờ kơrnoat boh lam.

Tàm mpồng tiah nhàr lơgar Dunia Lệ Thanh, kơnhoàl Đức Cơ, mờ broă lơh ƀồm sơnơm lơh kloh khuẩn uă dar, tam gơl cau măy rơndeh, mpồl ling sền gàr tiah nhàr lơgar pơgồp bal mờ ală mpồl hải quan, gah lơh sơnơm gàr niam broă lơh kă bro phan bơna. Tàm càr, ală pôs đồng ling sền gàr tiah nhàr lơgar pơgồp bal mờ kra ƀòn, cau geh bơngă pin dờn mblàng yal làng bol in ơm ing ală broă lơh lòt còp cau pròc mhàm bal tàm jơh bal 2 gah tiah nhàr lơgar, mơkung yă ală broă lơh bơyai lơh, dong kờl broă lik bơh lơgar mờ mut tàm lơgar tìs mờ kơrnoat boh lam. Đại uý Phan Thanh Hà, Phó Kuang atbồ Pôs đồng ling sền gàr tiah nhàr lơgar Ia O (gơwèt gah đơng lam Mpồl ling sền gàr tiah nhàr lơgar càr Gia Lai) gam lơh kơnòl broă tàm kơnhoàl tiah nhàr lơgar Ia Grai pà gĭt:

Pôs đồng ling sền gàr tiah nhàr lơgar Ia O gam lơh sùm 1 anih rcang sơndră wơl mờ broă lik bơh lơgar mờ mut tàm lơgar tìs mờ kơrnoat boh lam, 1 anih rcang sơndră kòp Covid-19 mờ 1 mpồl lơh broă ntrờn lam bă tiah; pơgồp bal mờ ală anih lơh broă, ală gah lơh broă lòt sền, sền gròi tiah nhàr lơgar, tiah pôs đồng drơng broă, nàng kờñ di tŭ kơryan, rcang sơndră kòp bơtờp tàm tiah nhàr lơgar; ai mpồl lơh broă ơm tàm bơta rcang lài uă ngan rlau jơh tàm broă lơh rcang sơndră kòp mờ lơh jat niam jơnau sồr 5K; Kuang bàng, cau ling gàr tơl  khà ling, gàr niam broă ơm gak tŭ lơi kung rcang lài.

Mpồl ling sền gàr tiah nhàr lơgar tàm tiah Tây Nguyên neh lơh gơlik gơs pơng gàr kơ̆ kơl jap tàm gơl gùng tiah nhàr lơgar, rcang sơndră kòp jat kềng gah gĭt nđờ rơhiang kơi sồ gùng tiah nhàr lơgar

Ai tàm càr Dak Lak geh gơl gùng tiah nhàr lơgar jòng rlau 74 kơi sồ lòt gan ù tiah kơnhoàl Ea Sup mờ kơnhoàl Buôn Đôn, rềp nhàr bal mờ càr Mundulkiri, lơgar Campuchia dê. Thượng tá Nguyễn Minh Tuyên, Phó Kuang atbồ Gah đơng lam Mpồl ling sền gàr tiah nhàr lơgar càr Dak Lak kung pà gĭt, tŭ do, ală pôs đồng ling sền gàr tiah nhàr lơgar neh lơh ngan broă lơh lòt sền, sền gròi, lơh ngan kơryan nàng broă mut tàm lơgar tìs mờ kơrnoat boh lam jat 4 xã, gơwèt 2 kơnhoàl tiah nhàr lơgar dê. Kơnờm nùs nhơm rcang lài mờ lơh jat niam ală broă lơh kơryan, lòt sền, sền gròi, mờ tàm tơngai pa do, mpồl ling sền gàr tiah nhàr lơgar neh sền gŏ mờ kơryan di tŭ gĭt nđờ jơ̆t nă cau mut tàm lơgar tìs mờ kơrnoat boh lam.

Tàm tơngai là kàl prang, gùng lòt rê đah 2 gah dê kung ƀuơn ngan sơl, bol añ lơh sùm 6 anih kơryan kơ̆ kơl jap, 12 mpồl lòt sền cơ động gàr niam broă lòt sền sùm jơh bal ngai mờ mang, lơh ngan kŭp ală cau dô gan tiah nhàr lơgar tìs mờ kơrnoat boh lam bơh lơgar Campuchia rê tàm lơgar Việt Nam. Bol añ hòi jà lơh jat niam ală kơrnoat tiah nhàr lơgar, bañ lòt rê tàm tiah nhàr lơgar, lơh jat niam ală broă lơh rcang sơndră kòp, atbồ niam ală cau. Tàm anih lơh broă, mpồl lơh broă, bol añ sồr pal pơn chèo glòm muh mat mờ lơh jat jơnau sồr 5K bơh Bộ Y tế dê bè rcang sơndră kòp, gàr niam broă lơh rcang sơndră kòp lơh geh cồng nha niam ngan rlau jơh.

Mờ nùs nhơm lơh ngan uă, bal mờ uă broă lơh mờ nùs nhơm rcang lài, mpồl ling sền gàr tiah nhàr lơgar jat kềng gah gĭt nđờ rơhiang kơi sồ gơl gùng tiah nhàr lơgar tàm tiah Tây Nguyên dê gam lơh gơlik gơs pơng gàr kơ̆ kơl jap, kơryan kòp Covid-19; lơh gơlik geh bơta niam ngan rlau jơh nàng ală tiah in rcang sơndră kòp mờ kung lơh sùm ală broă lơh lơh sa, mpồl bơtiàn.

VOV Tây Nguyên- Cau mblàng K’Hạnh

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định