Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 15/5/2021

VOV4.K’ho- Tềng đăp bơta tam lơh sơlơ gơguh uă tai tàm dòr Gaza, Cơldŭ lơh broă đơng pơlam ală broă dong kờl kòn bơnus bơh Liên hợp quốc dê ngai 14/5 neh tơlik nùs nhơm kơlôi rơcăng uă ngan bè bơta gơrềng bơh dơ̆ tam lơh dê tus mờ broă pà dà ngui sa, bơta kloh niam mờ kham sơm kòp ai làng bol tàm tiah do in.

Đơs tàm dơ̆ pơrjum băo, cau sơ pơ̆ bơr Cơldŭ lơh broă đơng pơlam ală broă dong kờl kòn bơnus Liên hợp quốc dê là ồng Jeans Laerke pà gĭt, bal mờ khà cau chơ̆t jê, khà cau gam pal kong mờ bơta kal ke kung gam ngai sơlơ uă tai, bal mờ bơta gơguh tai bơh dơ̆ tam lơh dê.

Kờp dŭ geh pơgăp 250 rbô nă cau ờ geh ngui sa dà sàng kloh mờ ồs đèng ngui tàm rài kis tàm bàr pe ngai do. Rlau 200 phan bơna, tàm hơ̆ geh uă anih bơto bơtê neh gơtìp lơh tơrlah tơrling jơh halà gơtìp aniai ờdiơng jơh tàm dơ̆ tam lơh.

Cau mblàng Lơ Mu K’Yến

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định