Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 16/5/2022

VOV4.K’ho- Kwang đơng lam bồ lơgar Triều Tiên ồng Kim Kong-un pa đơng lam dơ̆ pơrjum jal mhar bơh Ƀộ Cíñ trị dê mờ sồr Ling klàng gàr tơl sơnơm tơmba tàm Bình Nhưỡng tŭ dà lơgar gam pal kong mờ dơ̆ bơtờp uă kòp Kovid-19 dơ̆ sơn rờp geh pà git.

Jat gah yal tơngggit jơnau ngan ngồn lơgar Triều Tiên KCNA, lơgar do neh geh tai 8 nă cau chơt mờ rlau 392 rbô nă cau geh tềl tơnggŏ duh să. Jơnau yal bơh KCNA dê ờ yal nền cê geh nđờ nă cau bơtờp mờ virus Sars KoV-2 mờ mìng yal geh ală cau duh să. Lơgar do neh ngui ală broă lơh jal mhar nàng kơryan bơta bơtờp uă bơh virus dê. Bơta gơguh uă khà cau chơt geh đơs là sơn đờm bơh jơnau ờ niam tàm broă ngui sơnơm tài ờ geh jơnau git wă mờ bơta chài đal git bè broă bơtờp jơi tam gơl să Omicron bơh virus Sars KoV-2 dê kung bè broă lơh sơm kòp.

Cau mblàng K’ Duẩn

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định