Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 22/1/2022

VOV4.K’ho- Ngai 21/01, Kwang ătbồ pa geh pồ bơh lơgar Chile dê là ồng Gabriel Boric neh yal mat ală kwang bàng tàm cíñ phủ pa, tàm hơ̆ pal sền ngăc ngan là broă tiến sĩ Izkia Siches gơ gơs là ùr Ƀộ trưởng Ƀộ Kwang àng bơh sơnrờp lơgar Chile dê.

Tiến sĩ Izkia Siches lài do neh geh tŭ ătbồ hìu bơsram kao đẳng lơh sơnơm mờ geh uă broă lơh geh mpồl bơtiàn jờng rơ ngan tàm dơ̆ tam dră mờ kòp Kovid-19. Tàm dơ̆ tàm pơrlòng tĕ khà bơh ồng Boric dê, mò tus bal bal mờ gơnoar broă là cau sơ pơ̆ bơr mờ uă kwang bàng jak chài đơs gơnoar broă bơh mò dê ngan là gùng dà ai bơta jai pha bơh mpồl đah kiau dê. Ală kwang bàng Cíñ phủ bơh Kwang ătbồ lơgar Chile dê geh bơta gŏ mat bơh uă muh mat ùr kwang bàng ndai dê, pơnrơ ngan là Ƀộ trưởng Cau ùr mò Antonia Orellana, Ƀộ trưởng Tàp pràn să jan mò Alexandra Benado...

 Cau mblàng Lơ Mu K’Yến

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định