Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 27/5/2022

VOV4.K’ho- Tơnơ̆ tŭ geh Quôk hội yal bơr gơ gơs là Kwang ătbồ lơgar dơ̆ 17 bơh lơgar Philippines dê, ồng Ferdinand Marcos neh đơs tus ală broă lơh lài tàm gùng dà broă lơh tàm lơgar mờ lơh broă mờ lơgar ndai tàm tơngai lơh broă bơh ồng dê tềng đăp mờ cau lơh ƀăo, tàm hơ̆ geh broă lơh jăt sùm kơrnoăt bơh anih cah rña dunia dê nam 2016 bè dà lềng đah măt tơngai lik nàng kờñ sền gàr ù tiah dà lơgar.

Hơ jơnau lùp gah yal tơngĭt jơnau tiah do dê, Kwang ătbồ pa geh pồ lơgar Philippines dê ồng Ferdinand Marcos pà gĭt, Cíñ phủ mờr tus bơh Philippines dê geh tơrgùm lơh gơlik broă lơh broă sa, bơsong jơnau giă tăc bro phan bơna gơguh tai, dong kờl ală mpồl lơh sa kă bro mờ lơh ƀươn broă lơh bơh Cíñ phủ dê bơh lơh jơh mờ sồ. Bè broă dà lềng đah măt tơngai lik, ồng đơs nền gơnoar tờm ù tiah dà lơgar là king crŭ mờ Philippines geh ờ gŏ lời nùs bơh khăt dùl broă lơh lơi.

Cau mblàng Lơ Mu K’Yến

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định