Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 24/5/2022

VOV4.K’ho- Ngai òr (23/05), tàm ƀòn dờng Sochi (tềng gah dà lềng Jù lơgar Nga) neh bơyai lơh dơ̆ tìp măt đah Kwang atbồ lơgar Nga ồng Vladimir Putin mờ Kwang atbồ lơgar Belarus ồng Alexander Lukashenko. Đơs tàm dơ̆ tìp măt, Kwang atbồ lơgar Nga ồng Vladimir Putin tơnkah là, bàr Kwang đơng lam neh ring bal bơyai lơh dùl dơ̆ tìp bal is tàm Sochi, tài bơta pal geh dùl dơ̆ cri bơyai nền nòn mờ song dơ pă ngan. Tơngu me dơ̆ tìp gơrềng tus mờ ală broă sền gàr bơta lơngăp lơngai tàm tiah do, bơta lơngăp lơngai đah bàr lơgar mờ ală bơta gơrềng bal tus lơh sa.

Jơnau yal tàm dơ̆ tìp măt pà git, nam lài, broă kă bro đah bàr lơgar neh geh tàm khà uă ngan mờ mờr 38 tơmàn 500 tơlăk dolar Mỹ. bè đah să tờm, Kwang atbồ lơgar Belarus ồng  Lukashenko sơnđan bơta tŭ do là “Tŭ bơh bơta niam” mờ tơnkah là ală lơgar phương Tây ờ git gŏ bơta do, neh chồl lơgar Nga mờ lơgar Belarus lơh broă nền nòn rơlao mờ rài lơh sa bơh lơgar do dê.

Cau mblàng Ndong Brawl

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định