Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 17/6/2021

VOV4.K’ho- Gah yal tơngĭt jơnau Kyodo, lơgar Nhờk dê tàm ngai 16/6 yal, Kuang bàng ala măt pa lơgar Mỹ dê bè Triều Tiên là ồng Sung Kim geh lơh jăt dơ̆ lòt còp bơh sơnrờp tus lơgar Hàn Quốc tàm poh do mờ digơlan geh bơyai lơh pơrjum 3 gah mờ Kuang ala măt lơgar Hàn Quốc mờ Kuang bàng ala măt lơgar Nhờk bè lơgar Triều Tiên.

Dơ̆ lòt còp châu Á bơh ngai 19- 24/6 bơh Kuang bàng ala măt pa lơgar Mỹ dê bè Triều Tiên geh lơh tơnơ̆ dơ̆ tìp măt kuang bàng kấp dờng màng tàm nggùl nhai 5 đah ồng Joe Biden- Kuang ătbồ lơgar Mỹ mờ ồng Moon Jae-in- Kuang ătbồ lơgar Hàn Quốc dê. Jăt Gah yal tơngĭt jơnau Kyodo, lơgar Nhờk dê yal, Pơrjum 3 gah đah kuang bàng kấp dờng màng Mỹ, Hàn Quốc mờ Nhờk geh cribơyai gùng lòt rài tơnơ̆ do bơh gơnoar ătbồ lơgar ồng Joe Biden- Kuang ătbồ lơgar Mỹ dê tàm broă lơh ngan pờ ơnàng tìp măt cribơyai broă mờ Triều Tiên bè broă lơh jăt broă lơh sang jơh tĕ hạt nhân tàm bồt Triều Tiên.

Cau mblàng Lơ Mu K’Yến

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định