Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 30/11/2021

VOV4.K’ho- Kuang atbồ lơgar Mỹ ồng Joe Biden ngai 29/11 neh hòi Omicron, jơi tam gơl să pa bơh virus Sars CoV-2 dê là jơnau pal kơlôi rơcang ờ di là jơnau nàng rơngòt ir. Tàm jơnau đơs tàm Cơldŭ lơh broă Chính phủ, ồng Joe Biden dờp, Mỹ dilah ờ gờñ den kung jơla rơp geh ală cau bơtờp jơi tam gơl să pa Omicron geh git gŏ. Ồng Joe Biden hòi jà làng bol Mỹ cit sơnơm vaccine kòp Covid-19 mờ cit bơtơl ding dơ̆ 3 nàng kờñ rơcang sơndră jơnau pơhìn bơtờp jơi tam gơl să pa Omicron.

Ồng Biden đơs nền, ồng kung geh sồr Cục atbồ phan sa mờ sơnơm tơmba, anih tờm gròi sền mờ rơcang sơndră kòp bơtờp lơgar Mỹ lam lơh mhar ngan rlau jơh dilah gơtùi nàng kờñ ring bal ală bơta sơnơm vaccine Pfizer, Moderna mờ Johnson & Johnson nàng rơcang lài ală broă rơndap lơh rơcang gàr lài kờñ sơlơ tơnguh cit sơnơm vaccine dilah pal lơh nàng sơndră mờ jơi tam gơl să pa Omicron.

Cau mblàng K’Duẩn

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định