Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 10/8/2022

VOV4.K’ho - Dơ̆ lùp mờ hơ jơnau lùp tàm pơrjum dơ̆ 14 bơh Ủy ƀan Thường vụ Quốk hội geh bơyai lơh tàm ngai do (10/08) mờ bơnah hơ jơnau lùp bơh Ƀộ trưởng Ƀộ Kwang àng ồng Tô Lâm mờ Ƀộ trưởng Ƀộ Văn hoá, Thể thao mờ Zu lịc ồng Nguyễn Văn Hùng.

Là cau sơnrờp hơ jơnau lùp, cau lam bồ gah Kwang àng hơ mpồl broă bè ờ do ờ dă gơwèt mờ broă sền gàr bơta lơngăp lơngai tàm internet dà lơgar. Broă lơh nàng kơrian, lơh glài nền nòn cau tìs kông nghệ kao, tàm hơ̆ uă ngan là broă nhơl ƀài, pơrlồm, ai jơnau tơngit ờ di pal ha là bè broă lơh jăt ală nghị quyết bơh Quốk hội, Ủy ƀan Thường vụ Quốk hội gơrềng tus mờ broă rơcang sơndră mờ cau tìs, tàm hơ̆ uă ngan là cau tìs bè ma tuý, ai càn priă sa priă cồng uă... Mờ Ƀộ trưởng Ƀộ Văn hoá, Thể thao mờ Zu lịc, tơnơ̆ mờ tŭ geh sền gròi kòp Kovid-19, broă geh uă cau tĕ khà sền gròi ngan là broă lơh, adăt boh lam nàng broă nhơl chờ mùl màl là gah lơh sa tờm.

Cau mblàng Ndong Brawl

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định