Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 28/5/2022

VOV4.K’ho- Ủy ƀan Ñân zân càr Kon Tum pa geh sră pơyua ală sở, ƀan, ngàñ mờ Ủy ƀan Ñân zân ală kơnhoàl, ƀòn dờng bè broă tơnguh tai broă lơh rơcang sơndră bŭ dà kơnòm dềt in tàm càr.


Kơnòm dềt um dà dờng Đăk Bla pơhìn bươn gơtìp bŭ dà

Jăt mờ hơ̆, Ủy ƀan Ñân zân càr Kon Tum sồr Ủy ƀan Ñân zân 10 kơnhoàl mờ ƀòn dờng sồr ală xã, sơnah ƀòn, thị trấn geh broă rơndăp lơh loh làng bè rơcăng sơndră rềs àr, bŭ dà sồt să kơnòm dềt mờ kwơmàng sền ngac broă rơcăng sơndră jơnau kơnòm dềt gơtìp chơ̆t tài bơh bŭ dà. Sồr ală mpồl cau, mpồl lơh broă tàm càr tus bal ătbồ kơnòm dềt tàm tơngai ờ lòt bơsram, tàm dơ̆ rlô bơkang, ală tơngai mìu càl rbŭt dờng dà kŏ dà cò trồ tiah lơh aniai.

Mblàng yal, hòi jà ală hìu bơnhă tàm broă bơ̆t bơtàu hìu ơm ờdo ờdă, sền gàr ờdo ờdă ai kơnòm dềt in, sùm sền gròi, jăt sền kơnòm dềt. Lam lòt sền, kờp sền mờ lơh kƀàng yal tơngkah lài, lơh pơngàr cang kơryan tàm ală anih geh pơhìn bè tơrlung dà, tơnau dà, dà dờng, dà croh, broă gam bơ̆t bơtàu, ală tiah sơbơng roh tàm ù tiah he ătbồ.

Cau mblàng Lơ Mu K’Yến

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định