Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 25/1/2022

VOV4.K’ho- Mho ngai 24/01, tàm ƀòn dờng Kon Tum, Ƀan Thường vụ Tỉñ ủy Kon Tum bơyai lơh pơrjum tơn jơh broă lơh sră ƀău nam 2021 mờ tìp mat 135 nă cau ala mat mpồl cau geh bồ tơngoh bơsram sră, văn nghệ sỹ, sră bău nam 2022. Jơnau đơs bơh Ƀan Tuyên giáo Tỉñ ủy Kon Tum dê mờ jơnau đơs bơh Ƀí thư Tỉñ ủy, Củ tịc Hội đồng Ñân zân càr Kon Tum ồng Dương Văn Trang tàm pơrjum ai gŏ, nam 2021, tàm tŭ tơngai kòp Kovid-19 gơlik geh kal ke mơya Kon Tum neh lam lơh gơtùi kơnòl dơ̆ lĕ bal, ờ mìng rơcang sơndră kòp bơtờp mờ gam bơtàu tơnguh lơh sa mpồl bơtiàn mờ lơh geh uă cồng nha kuơmàng. Gơtùi geh cồng nha do, geh bơta tă pơgồp dà kơl hề bơh Mpồl cau geh bồ tơngoh bơsram sră, văn nghệ sỹ mờ sră ƀău dê.

Tàm pơrjum, Ƀan Thường vụ Tỉñ ủy Kon Tum cih dờp uă jơnau đơs jơh nùs bơh mpồl cau geh bồ tơngoh bơsram sră, văn nghệ sỹ mờ sră ƀău dê tàm broă ai tơlik gùng dà broă lơh, yal tơnggit bơta niam chài bơh jŏ ală jơi bơtiàn kòn cau càr Kon Tum dê.

Kwang đơng lam bồ càr Kon Tum sồr ală kấp, ală gah broă lơh pơn jat tai lơh gơlik bơta ƀuơn nàng mpồl cau geh bồ tơngoh bơsram sră, văn nghệ sỹ, sră ƀău in tơnguh pràn jak, bơta chài lơh broă; kơp kờñ mpồl cau geh bồ tơngoh bơsram sră, văn nghệ sỹ, cau cih ƀău pơn jat tai tă pơgồp uă rlau tai tàm broă lơh bơt bơtàu mờ bơtàu tơnguh càr Kon Tum.

Cau mblàng K’Duẩn

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định