Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 7/5/2021

 VOV4.K’ho- Tus mho ngai 06/5, càr Kon Tum neh lơh sir broă cĭt sơnơm vaccine dơ̆ 1 kơryan kòp Covid-19, mơkung pơn jat tai lam lơh jat ală broă lơh jal mhar rcang sơndră kòp. Kờp jơh càr Kon Tum geh mờr 11 rơbô nă cau neh geh cĭt sơnơm vaccine ding dơ̆ 1 kơryan kòp Covid-19, lơh geh rlau 83% ală cau geh ai cĭt lài tàm dơ̆ 1 do dê.

                      Cĭt sơnơm vaccine dơ̆ 1 kơryan kòp Covid-19 tàm Hìu sơnơm dờng càr Kon Tum dê

Do là ală cau lơh broă tàm Hìu sơnơm mờ cau tus bal rcang sơndră kòp Covid-19. Bè broă lơh rcang sơndră kòp Covid-19 tàm càr Kon Tum, tus mho ngai 06/5, gah lơh sơnơm càr dê neh sền gŏ 2 nă cau F1 tàm kơnhoàl Sa Thầy mờ Ngọc Hồi. Broă lơh jòi gĭt tiah lòt rê mờ sền gròi ală cau F2, F3 geh mpồl lơh broă geh gơnoar lơh jal mhar. Tềng đap bơta gơlik geh kal ke, mhar mờ ờ gơtùi gĭt lài bơh kòp Covid-19 dê, Gah đơng lam ling klàng càr Kon Tum neh geh sră nggal pơyoa Ủy ban Nhân dân càr mờ Mpồl đơng lam rcang sơndră kòp Covid-19 càr Kon Tum in dan ai gùng dà broă lơh crơng gơs ală anih kơryan, lòt sền nàng kơryan ală cau mut tàm lơgar tìs mờ kơrnoat boh lam tàm gơl gùng 2 (tiah nhàr bal gùng pleh tiah nhàr lơgar dê).

Cau mblàng K’ Hạnh

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định