Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 30/11/2021

VOV4.K’ho- Ngai 29/11, gah lơh sơnơm càr Kon Tum sơnđờm lam cĭt uă dơ̆ dùl vaccine kòp Covid-19 ai mờr 66 rbô nă kơnòm dềt bơh 12 tus 17 sơnam in. Tàm broă lơh cĭt ding dơ̆ dùl vaccine kòp Covid-19 ai mờr 66 rbô nă kơnòm dềt bơh 12 tus 17 sơnam in, gah lơh sơnơm càr Kon Tum pơgồp bal mờ Sở Giáo dục mờ Đào tạo càr Kon Tum cĭt vaccine ai kơnòm bơsram ală hìu bơsram kấp pe, kấp pe kòn cau ơm sa bĭc tơn tàm hìu bơsram, hìu bơsram bơto broă lơh mờ bơto bơtê sùm.

Kơnòm bơsram Hìu bơsram kấp bàr- kấp pe Liên Việt Kon Tum geh cĭt vaccine kòp Covid-19

Kờp tus drim ngai 29/11, neh geh mờr 8 rbô 500 nă kơnòm bơsram bơh 21 tàm 38 hìu bơsram geh cĭt vaccine Pfizer ding dơ̆ dùl. Jăt Sở Giáo dục mờ Đào tạo càr Kon Tum dê yal, kơnòm dềt bơh 15- 17 sơnam geh ai lài cĭt vaccine lài mờ tơrmù rơhời sơnam deh jăt broă tam pà vaccine bơh Sở Y tế dê. Nàng sền gàr kơnòm dềt geh cĭt vaccine dùl bă ờdo ờdă, wil tơl, Mpồl kuang ătbồ ală hìu bơsram neh mblàng yal mờ hòi jà mè bèp kơnòm bơsram kĭ hơ ai ală oh in geh cĭt vaccine.

Cau mblàng Lơ Mu K’Yến

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định