Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 6/5/2021

VOV4.K’ho- Jơnau yal bơh Ủy ban Nhân dân kơnhoàl Sa Thầy, càr Kon Tum mho ngai 05/5 pà gĭt, Hìu sơnơm kơnhoàl neh ai ơm yah ngài 1 nă cau F1 ơm rềp mờ cau kòp Covid-19 tàm càr Vĩnh Phúc mờ gam jal mhar lơh broă jòi gĭt tiah lòt rê rcang sơndră kòp. Cau F1 geh Hìu sơnơm kơnhoàl Sa Thầy ai ơm yah ngài rcang sơndră kòp là cau drơng broă tàm quán Karaoke FoCus, sồ hìu 01D, gùng Kim Ngọc, xã Tích Sơn, kơnhoàl Vĩnh Yên, càr Vĩnh Phúc bơh nam 2019 tus tŭ do.

Tiah ai ơm yah ngài krơi is tàm Hìu sơnơm kơnhoàl Sa Thầy dê

 Bơh sơnrờp Hìu sơnơm kơnhoàl Sa Thầy neh sền gĭt geh 6 nă cau là F2 bơh L.T.T.T dê mờ neh jun 5 nă cau tus tàm tiah ai ơm yah ngài tơrgùm bal bơh kơnhoàl dê. Gơnoar atbồ mờ gah lơh sơnơm kơnhoàl Sa Thầy gam pơn jat tai jòi gĭt tiah lòt rê ală cau F3 nàng lơh sră cih mat lơh jat broă ai ơm yah ngài tàm hìu, mơkung lơh jat niam ală jơnau sồr bè rcang sơnră kòp.

Cau mblàng K’ Hạnh

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định