Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 6/7/2020

VOV4.K’ho - Lơh broă mờ mpồl lơh broă bơh Bộ Kế hoạch mờ Đầu tư dê tàm drim ngai 5/7, Kuang đơng lam bồ càr Quảng Nam dan uă gùng dà broă lơh rơndap tap sèng wơl rài lơh sa, tă bơsong bơta kal ke kòl yan tàm broă bơcri priă, ai priă tàm tơr bo\ wơl phan bơna gùng lòt. Tàm dơ\ lơh broă, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch mờ Đầu tư ồng Nguyễn Chí Dũng ring bal mờ gùng dà pơlam lơh bơh càr Quảng Nam dê bè bơcri priă lơh [làng rơndeh par Chu Lai bơdìh mờ kes priă dà lơgar. Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng tơngkah pal sền [làng rơndeh par Chu Lai geh bơta kuơ krơi is mờ uă [làng rơndeh par dờng tàm gùt lơgar dê ờ go\ geh, là tiah tờm bè lơh niam wơl, pơn diang mờ jun phan crăp, phan bơna ma\y mok gah rơndeh par tàm tiah do mờ tàm dunia. Kuang đơng lam bồ Bộ Kế hoạch mờ Đầu tư kờ` uă ngan mờ gùng dà càr Quảng Nam dê bơt bơtàu hìu bơsram bơto broă lơh kấp tiah jat tơl khà dunia mờ khà priă càn ODA, lơh lài ală rơndap broă lơh pa tàm tơr bo\ gùng rơndeh ntoat rat Đà Nẵng- Quãng Ngãi tus tàm dà lềng.

Cau mblàng K’ Hạnh

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định