Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 24/5/2022

Càr Kon Tum: Mhual tam gơl tus uă mhual, ngai trồ ờ huan tơngai, mho mờ mang geh mìu, mìu sơr tàm 2, tiah. Càl dềt.

Bơta mrềt duh bơh 20 tus 31 đồ C.

Càr Gia Lai: Mhual tam gơl tus uă mhual, ngai trồ ờ huan tơngai, geh tiah tơngai duh, mho mờ mang geh mìu, mìu sơr tàm 2, tiah. Càl dềt.

Bơta mrềt duh bơh 19 tus 30 đồ C. Mìng is tiah Ceo Reo bơta mrềt duh bơh 23 tus 34 đồ C.

Càr Dăk Lăk: Mhual tam gơl tus uă mhual, ngai trồ ờ huan tơngai, mho mờ mang geh mìu, mìu sơr tàm 2, tiah. Càl dềt.

Bơta mrềt duh bơh 20 tus 31 đồ C.

Càr Dăk Nông: Mhual tam gơl tus uă mhual, ngai trồ ờ huan tơngai, mho mờ mang geh mìu, mìu sơr tàm 2, tiah. Càl dềt.

Bơta mrềt duh bơh 19 tus 30 đồ C.

Càr Lâm Đồng: Mhual tam gơl tus uă mhual, ngai trồ ờ huan tơngai, mho mờ mang geh mìu, mìu sơr tàm 2, tiah. Càl dềt.

Bơta mrềt duh bơh 18 tus 29 đồ C. Mìng is ƀòn dờng Dà Làc bơta mrềt duh bơh 14 tus 25 đồ C.

Cau mblàng K’Duẩn

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định