Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 14/5/2021

Càr Kon Tum: Mhual tam gơl, mang geh mìu tàm 2, 3 tiah, ngai trồ tơngai, mho mờ mang geh mìu sơr mờ càl rbut tàm 2, 3 tiah. Càl dềt.

Bơta mrềt duh bơh 21 tus 33 độ C.

Càr Gia Lai: Mhual tam gơl, mang geh mìu tàm 2, 3 tiah, ngai trồ tơngai, geh tiah tơngai duh, mho mờ mang geh mìu sơr mờ càl rbut tàm 2, 3 tiah. Càl dềt.

Bơta mrềt duh bơh 20 tus 32 độ C. Mìng is tiah Ceo Reo bơta mrềt duh bơh 24 tus 36 độ C.

Càr Dak Lak: Mhual tam gơl, mang geh mìu tàm 2, 3 tiah, ngai trồ tơngai, mho mờ mang geh mìu sơr mờ càl rbut tàm 2, 3 tiah. Càl dềt

Bơta mrềt duh bơh 21 tus 33 độ C.

Càr Dak Nông: Mhual tam gơl, mang geh mìu tàm 2, 3 tiah, ngai trồ tơngai, mho mờ mang geh mìu sơr mờ càl rbut tàm 2, 3 tiah. Càl dềt.

Bơta mrềt duh bơh 20 tus 32 độ C.

Càr Lâm Đồng: Mhual tam gơl, mang geh mìu tàm 2, 3 tiah, ngai trồ tơngai, mho mờ mang geh mìu sơr mờ càl rbut tàm 2, 3 tiah. Càl dềt.

Bơta mrềt duh bơh 19 tus 30 độ C.

Ƀòn dờng Dà Làc: Bơta mrềt duh bơh 15 tus 25 độ C.

Cau mblàng K’Duẩn

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định