Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 29/7/2021

Càr Kon Tum:

Mhoal tam gơl, ngai trồ tơngai ờ uă, geh mìu tàm ờ uă tiah, mho mờ mang uă mhoal; geh mìu, geh tiah mìu di mơ, tŭ bè ờs càl khồm ờ pràn.

Bơta mrềt duh bơh 20 tus 30 độ C.

Càr Gia Lai:

Mhoal tam gơl, ngai trồ tơngai ờ uă, geh mìu tàm ờ uă tiah, mho mờ mang uă mhoal; geh mìu, geh tiah mìu di mơ, tŭ bè ờs càl khồm ờ pràn.

Bơta mrềt duh bơh 20 tus 29 độ C.

Tiah đah jum măt tơngai lĭk càr bơta mrềt duh bơh 25 tus 33 độ C.

Càr Dak Lak:

Mhoal tam gơl, ngai trồ tơngai ờ uă, geh mìu tàm ờ uă tiah, mho mờ mang uă mhoal; geh mìu, geh tiah mìu di mơ, tŭ bè ờs càl khồm ờ pràn.

Bơta mrềt duh bơh 21 tus 30 độ C.

Càr Dak Nông:

Mhoal tam gơl, ngai trồ tơngai ờ uă, geh mìu tàm ờ uă tiah, mho mờ mang uă mhoal; geh mìu, geh tiah mìu di mơ, tŭ bè ờs càl khồm ờ pràn.

Bơta mrềt duh bơh 20 tus 29 độ C.

Càr Lâm Đồng:

Mhoal tam gơl, ngai trồ tơngai ờ uă, geh mìu tàm ờ uă tiah, mho mờ mang uă mhoal; geh mìu, geh tiah mìu di mơ, tŭ bè ờs càl khồm ờ pràn.

Bơta mrềt duh bơh 19 tus 28 độ C.

Ƀòn dờng Dà Làc, bơta mrềt duh bơh 16 tus 23 độ C.

Cau mblàng Ndong Brawl

 

 

 

 

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định